Photo de groupeSensei Kagawa, Sensei Ricardo et Sensei Katsumata